FANDOM


Билетите като цяло Ticket Редактиране

Билетите се използват за да пътуваш до друг регион. Всеки билет, ти позволява да стигнеш, до който и да регион в света. Колкото по-високо качество са билетите, които ползвате, толкова по-малко здраве губите по време на пътуването.

Билетите се произвеждат в билетни компании от нефт.


Купуване на билети Редактиране

Ако нямате възможността сами да си произвеждате билети (да притежават Билетна компания), можете да ги купите от Продуктовия пазар.

Пазар Билети

За да се сдобиете с билет от продуктовия пазар, следвайте тези стъпки: Пазар » Продуктов пазар » Изберете Билети(1) » Изберете Страна(2), от която искате да ги закупите » Изберете качество(3) » Натиснете Виж оферти » Купете нужното ви количество.


Производство на Билети Редактиране


Билетеите се произвждат чрез Билетни компании, а качеството на билетите зависи от качеството на компанията. Суровината, с която се произвежда е нефтOil.

Latest

Количествто, нужно за производството на един билет е отбелязано в таблицата долу, за всяко качество билет.

Качество Нужен нефт Нужна продуктивност
Q1 4 4
Q2 8 8
Q3 12 12
Q4 16 16
Q5 20 20

Пътуване Редактиране

Докато пътувате, ще изгубите различно количество живот, според качеството, както е описано по-долу:

Качество Загубено здраве
Q1 -40
Q2 -30
Q3 -20
Q4 -10
Q5 0