FANDOM


 Екипировка Редактиране

Equipment

Пример за екипировка

Обща информация Редактиране

 • Екипировката е вечна - не се къса, чупи или изчезва;
 • Възможно е различните предмети да се търгуват с други играчи;
 • Има 8 позиции, на които може да се сложи екипировка;
 • Има 6 качества на екипировката;
 • Има 9 параметъра за бонус към предметите;
 • Възможно е отделните части да бъдат сложени на търг;
 • Предметите се генерират като печалба от битки, когато постигнете определени Постижения или на търговете;
 • Параметрите на екипировката са зададени произволно;
 • Всеки играч има склад за този вид предмети;
 • Някои от параметрите са добри за по-старите играчи (като например тези, които дават процентно увеличение на щетата), други дават силен старт на новите играчи (като тези, които имат конкретна стойност увеличаваща силата или щетата).
 • Каските се генерират само и единствено от: Item vendor

Свободни позиции Редактиране

 • Каска (Helmet);
 • Броня (Personal Armor);
 • Зрение (Vision);
 • Подобрение на оръжието (Weapon Upgrade);
 • Помощно средство (Offhand);
 • Панталони (Pants);
 • Обувки (Shoes);
 • Късметлийски чар - или по-скоро Амулет (Lucky Charm)

Превода на български е меко казано ужасен, но съм го написал както е преведен в играта.

Качество на екипировката Редактиране

 • Качество 1 (Достъпно за всеки);
 • Качество 2 (Достъпно за всеки);
 • Качество 3 (Изисква известни усилия, за да се спечели);
 • Качество 4 (Изисква доста усилия, за да се спечели);
 • Качество 5 (Много редки предмети, които само топ играчите в дадена битка могат да спечелят);
 • Качество 6 (Може да се сдобиете с тях само след "сливане" на 3 К5 предмета или ако си ги купите).

Търговия и размяна на екипировка Редактиране

Има 8 начина да се сдобиете с екипировка:

 • Да я спечелите в битка;
 • Да я купите на търг от друг играч;
 • Да я получите като дарение от друг играч;
 • Да съедините 3 предмета от по-ниско качество, за да получите 1 от по-високо;
 • Да разделите един предмет, за да получите 2 от по-ниско качество;
 • Да я получите в следствие на това, че сте поканили хора (важи само за Бронята);
 • Някои от мисиите дават като награда произволна екипировка;
 • Може да я намерите докато пътувате до друг регион.

Печелене на екипировка Редактиране

 • Каските се правят автоматично от системата и се продават на търг;
 • Бронята се дава като награда на хора, поканили други играчи;
 • Подобрението на оръжието, Помощното средство и Зрението се генерират в края на всяка битка и могат да бъдат спечелени от хората взели участие в нея.

Каски Редактиране

Системата генерира следния брой каски всеки ден:

 • 243 Качество 1;
 • 81 Качество 2;
 • 27 Качество 3;
 • 9 Качество 4;
 • 3 Качество 5.

Тези предмети автоматично се слагат на търг.

Брони Редактиране

 • К1 Броня - за покана на 1 играч, който е достигнал ниво 7;
 • К2 Броня - за покана на 2 играча, които са достигнали ниво 7;
 • К3 Броня - за покана на 5 играча, които са достигнали ниво 7;
 • К4 Броня - за покана на 20 играча, които са достигнали ниво 7;
 • К5 Броня - за покана на 100 играча, които са достигнали ниво 7;

Пример: ако поканите 15 играча и те достигнат ниво 7, вие ще получите 15 К1 Брони, 7 К2 Брони и 3 К3 Брони.

От битка Редактиране

Екипировката се генерира и се раздава на играчите в края на всяка битка. Броя на предметите зависи от размера на битката.

Кога се генерират различните предмети? Редактиране

 • 1 К5 предмет на всеки 30 000 удара;
 • 1 К4 предмет на всеки 10,000 удара;
 • 1 К3 предмет на всеки 3,000 удара;
 • 1 К2 предмет на всеки 1,000 удара;
 • 1 К1 предмет на всеки 300 удара.

Внимание: Тази информация може да не е точна. Все още се чака потвърждение...

Пример: Да предположим, че има битка, в която са нанесени 100 000 удара. В нея би трябвало да се паднат следния брой предмети:

 • 3 К5 предмета;
 • 10 К4 предмета;
 • 33 К3 предмета;
 • 100 К2 предмета;
 • 333 К1 предмета.

Кой ще спечели тези предмети? Редактиране

 • К5 предметите ще бъдат раздадени произволно между хората спечелили медал "Герой на битката";
 • К4 предметите ще бъдат раздадени произволно между хората, които са в топ 3 за цялата битка;
 • К3 предметите ще бъдат раздадени произволно между хората, които са в топ 10, в който и да е рунд на битката;
 • К2 и К1 предметите ще бъдат раздадени произволно между всички взели участие в битката;

Общи правила:

 • Хората спечелили 2 или повече медала или заели 2 или повече топ10 позиции умножават шанса си за спечелване на екипировка;
 • Хората спечелили поне веднъж медал или заели поне веднъж топ3/10 позиция имат шанс да спечелят няколко предмета (например 2 К5 предмета за 1 медал);
 • Колкото повече се биете в дадена битка, толкова по-голям е шансът ви да спечелите К2 или К1 предмет.

Параметри Редактиране

 • Увеличаване на удара;
 • Увеличаване на силата;
 • Намаляване на шанса за пропуск;
 • Увеличаване на щетата;
 • Увеличаване на шанса за критичния удар;
 • Увеличаване на максималната щета;
 • Увеличаване на шанса за повторен удар (Chance to avoid damage);
 • Увеличаване на шанса за безплатно пътуване:

Шанса за безплатно пътуване се увеличава след време. Няма да видите ефектът веднага. Трябва да изчакате 24 часа. След тях 100% от стойността на параметъра ще бъде прибавена към шанса ви за безплатно пътуване. Максималната стойност на този параметър е 20.0%;

 • Увеличаване на икономическото умение:

То също като предходното се увеличава след известен период от време:

След 24 часа - 25% от стойността ще се прибави към икономическото ви умение;

След 48 часа - 50% от стойността ще се прибави към икономическото ви умение;

След 72 часа - 100% от стойността ще се прибави към икономическото ви умение.

Максималната стойност на този параметър е 10.

Стойности на параметрите Редактиране

 • Увеличение на удара:
  • К1 предмет увеличава удара със стойност между 10-30;
  • К2 предмет увеличава удара със стойност между 30-40;
  • К3 предмет увеличава удара със стойност между 40-50;
  • К4 предмет увеличава удара със стойност между 50-60;
  • К5 предмет увеличава удара със стойност между 60-80;
  • К6 предмет увеличава удара със стойност между 90-130.
 • Увеличение на силата:
  • К1 предмет увеличава силата със стойност между 10-16;
  • К2 предмет увеличава силата със стойност между 16-20;
  • К3 предмет увеличава силата със стойност между 20-24;
  • К4 предмет увеличава силата със стойност между 24-28;
  • К5 предмет увеличава силата със стойност между 28-40;
  • К6 предмет увеличава силата със стойност между 40-60.
 • Намаляване на шанса за пропуск:
  • К1 предмет намалява шанса със стойност между 0-1.5%;
  • К2 предмет намалява шанса със стойност между 1.5-3%;
  • К3 предмет намалява шанса със стойност между 3-4.5%;
  • К4 предмет намалява шанса със стойност между 4.5-6%;
  • К5 предмет намалява шанса със стойност между 6-7.5%;
  • К6 предмет намалява шанса със стойност между 7.5-9%.

Минимална стойност: 12.5%

 • Увеличаване на шанса за критичен удар:
  • К1 предмет увеличава шанса със стойност между 0-1%;
  • К2 предмет увеличава шанса със стойност между 1-2%;
  • К3 предмет увеличава шанса със стойност между 2-3%;
  • К4 предмет увеличава шанса със стойност между 3-4%;
  • К5 предмет увеличава шанса със стойност между 4-6%;
  • К6 предмет увеличава шанса със стойност между 6-8%.

Максимална стойност: 40%

 • Увеличаване на максималната щета:
  • К1 предмет увеличава максималната щета със стойност между 0-2%;
  • К2 предмет увеличава максималната щета със стойност между 2-4%;
  • К3 предмет увеличава максималната щета със стойност между 4-6%;
  • К4 предмет увеличава максималната щета със стойност между 6-8%;
  • К5 предмет увеличава максималната щета със стойност между 8-12%;
  • К6 предмет увеличава максималната щета със стойност между 12-16%.
 • Увеличаване на щетата:
  • К1 предмет увеличава щетата със стойност между 0-1%;
  • К2 предмет увеличава щетата със стойност между 1-2%;
  • К3 предмет увеличава щетата със стойност между 2-3%;
  • К4 предмет увеличава щетата със стойност между 3-4%;
  • К5 предмет увеличава щетата със стойност между 4-6%;
  • К6 предмет увеличава щетата със стойност между 6-8%.
 • Шанс за повторен удар (Chance to avoid damage):
  • К1 предмет увеличава шанса със стойност между 0-1%;
  • К2 предмет увеличава шанса със стойност между 1-2%;
  • К3 предмет увеличава шанса със стойност между 2-3%;
  • К4 предмет увеличава шанса със стойност между 3-4%;
  • К5 предмет увеличава шанса със стойност между 4-6%;
  • К6 предмет увеличава шанса със стойност между 6-8%.

Максимална стойност: 40%

 • Увеличаване на икономическото умение;
  • К1 предмет увеличава умението със стойност между 0.10-0.20;
  • К2 предмет увеличава умението със стойност между 0.20-0.40;
  • К3 предмет увеличава умението със стойност между 0.40-0.60;
  • К4 предмет увеличава умението със стойност между 0-60-0,80;
  • К5 предмет увеличава умението със стойност между 0.80-1.10;
  • К6 предмет увеличава умението със стойност между 1.10-1.40.

Максимална стойност: 10

 • Увеличаване на шанса за безплатно пътуване:
  • Q1 предмет увеличава шанса със стойност между 0.5-1.0%;
  • Q2 предмет увеличава шанса със стойност между 1.0-1.5%;
  • Q3 предмет увеличава шанса със стойност между 1.5-2.0%;
  • Q4 предмет увеличава шанса със стойност между 2.0-3.0%;
  • Q5 предмет увеличава шанса със стойност между 3.0-4.0%;
  • Q6 предмет увеличава шанса със стойност между 4.0-5.5%.

Максимална стойност: 20% ВНИМАНИЕ: Тази информация може да не е точна. Очаква се потвърждение...

Списък с предметите Редактиране

Забележка: Има предмети, които притежават изключително редки параметри!

Каска Редактиране

 • К1 Leather helmet
 • К2 Classic combat helmet
 • К3 Kevlar helmet
 • К4 ACH helmet
 • К5 Nanofiber helmet
 • К6 Full nanofiber helmet

Броня Редактиране

 • К1 Leather jacket
 • К2 Flack armor
 • К3 Kevlar vest
 • К4 Full kevlar armor
 • К5 Nanofiber vest
 • К6 Full nanofiber armor

Зрение Редактиране

 • К1 Sun goggles
 • К2 Binoculars
 • К3 Infrared goggles
 • К4 Night vision goggles
 • К5 NV goggles with tactical radio
 • К6 Spotting scope

Помощно средство Редактиране

 • К1 Compass
 • К2 Field map
 • К3 Walkie-talkie
 • К4 GPS
 • К5 Combat laptop
 • К6 Laser target designator

Панталони Редактиране

 • К1 Green army pants
 • К2 Desert army pants
 • К3 Winter army pants
 • К4 Black army pants
 • К5 Moro pants
 • К6 Tactical trousers

Обувки Редактиране

 • К1 Old school army shoes
 • К2 Trooper shoes
 • К3 Sniper shoes
 • К4 Desert shoes
 • К5 Boots
 • К6 Commando shoee

Амулет Редактиране

 • К1 Four-leaf clover
 • К2 Talisman
 • К3 Teddy bear
 • К4 Lucky coin
 • К5 Elephant statue
 • К6 Funny bunny

Генериране на предмети Редактиране

Всеки предмет има два произволни параметъра. Всеки параметър има произволна стойност, а всеки предмет може да притежава два еднакви параметъра.

Съединяване и Разделяне Редактиране

Играчите имат възможност да съединят 3 предмета от ниско качество в 1 от по-високо качество.

 • Предметите от ниско качество ще се разрушат
 • Предметът от по-високо качество, ще бъде произволно генериран (както и по отношение на параметрите и техните стойности)
 • Има такса за съединяването на предметите в зависимост от тяхното качество:

- 3 К1 -> 1 К2 - 0.3 злато;

- 3 К2 -> 1 К3 - 1 злато;

- 3 К3 -> 1 К4 - 3 злато;

- 3 К4 -> 1 К5 - 9 злато;

- 3 К5 -> 1 К6 - 27 злато.

 • Вида на новосъздадената екипировка зависи от вида на използваните за нейното създаване предмети. Всеки от трите предмета има равна тежест в съединяването (1/3). Това означава, че съединявайки 2 Брони и 1 Каска ще имате 2/3 (66%) шанс да създадете Броня и 1/3 (33%) шанс да създадете Каска.

За повече информация вижте тук: Merge and split

Търг на екипировка Редактиране

 • Търговете са базирани на Великобританския вид търгове;
 • Всеки играч има възможността да слага предмети на търг;
 • Продължителността на всеки търг се определя от играча;
 • Има 2% (от стойността на предмета) такса, която се плаща от човека, поставил предмета на търг.

Нова екипировка Редактиране

Като оставим на страна нормалната екипировка, съществува също така специална. Тя е изключително рядка в играта, а съединяването и разделянето могат да я превърнат в нормална.

 • Параметри - всяка екипировка има свои собствени правила за параметрите. Те от своя страна са произволно зададени. Изключение прави само Амулетът - неговите параметри винаги 2 от следните: Увеличение на икономическото умение, Увеличение на шанса за безплатно пътуване, Увеличение на шанса за критичен удар, Увеличение на шанса за повторен удар и/или Намаляване на шанса за пропуск.
 • Сливане - Шансът да се получи обикновен предмет от специалната екипировка е 25% за всички специални предмети използвани в сливането. Това означава, че дори и да използвате само специални предмети в сливането, шансът да се получи обикновена екипировка е 25%.
 • Разделяне - Първият предмет, който се получава при разделянето (този от същия вид) има 75% шанс да принадлежи към същата специална екипировка, която е използвана. Вторият предмет има само 25% шанс. Това означава, че когато разделяте специална екипировка може да получите 1 или 2 предмета, които са част от нея или пък са напълно обикновени.
 • Пиратска екипировка - Възможни параметри: Намаляване на шанса за пропуск, Увеличение на шанса за повторен удар, Увеличение на щетата, Увеличение на максималната щета. За Панталоните и Обувките: Увеличение на шанса за безплатно пътуване. За Каската и Бронята: Увеличение на икономическото умение. И за Помощното средство и Подобрението на оръжието: Увеличение на шанса за критичен удар.

ЧЗВ Редактиране

Често Задавани Въпроси:

 • Кога екипировката е била въведена в играта?
 • Екипировката е въведена в средата на Януари 2013 година.
 • Екипировката, която се дава за канене на хора, получава ли се веднага след достигането им на определеното ниво?
 • Да.