FANDOM


 Определение за къщите Редактиране

House (1)
Къщите се използват от играчите за увеличаване на лимитите на храна всеки ден. Къщите не се разрушават и увеличават лимитите спрямо тяхното качество(Q1 = +1 лимит, Q2 = +2 лимита и т.н)

Бележка Редактиране

  • За използването на къща трябва просто да я имате в запасите.
  • Ако днес получите къща, лимитите ще се увеличат от следващия ден.
  • Лимитите на къщите не се стакват(дори и да имате две къщи, лимитите няма да се увеличат двойно)
  • Ако имате няколко различни по качество къщи, лимитите ще се увеличат спрямо къщата, която има най - високо качество.

Купуване на къщи Редактиране

Ако нямате идея как да си произведете къщи(купуване на компания за къщи и т.н), можете да купуте къща от продуктовия пазар.

Следвайте тези стъпки: Пазар » Продуктов пазар » Изберете изображението на къща » Изберете качеството, което желаете и кликнете на "Виж оферти" » Купете необходимито количество

Производство на къщи Редактиране

Къщите се създават от компаниите предназначени за къщи, като се използват дърва.
House
Качество Необходим ресурс дърва Необходима производителност Покачване на лимита за храна
Q1 300 300 1
Q2 600 600 2
Q3 900 900 3
Q4 1200 1200 4
Q5 1500 1500 5