FANDOM


 P = 10 * (4+Е) * N * C * R * Q  
 • P - Продуктивност
 • Е - Икономическо ниво
 • N - броя служители, които са работили днес в компанията.
  • ако работилиСлужители <=10 тогава N = 1.0 + (10-работилиСлужители ) * 0.05
  • или ако работилиСлужители <=20 тогава N = 1.0 - (работилиСлужители -10) * 0.03
  • или ако работилиСлужители <=30 тогава N = 0.7 - (работилиСлужители -20) * 0.02
  • или N=0.5;
 • C
  • 1 ако държавата контролира столица
  • 0.75 ако не;
 • R
  • за добивните(ресурси) компании:
   • 1.25 ако региона съдържа висок добив на дадения ресурс (eg: Желязо за Оръжия)
   • 1 ако региона не съдържа висок добив
  • за другите компании:
   • 1.0 във високо добивни региони
   • 0.75 в средно добивни региони.
 • Q
  • 1.0 за производствените компании
  • за ресурсните компании
   • 1.0 за Q1 компании
   • 1.2 за Q2 компании
   • 1.4 за Q3 компании
   • 1.6 за Q4 компании
   • 1.8 за Q5 компании

Продуктивност и качество на ресурсните компании Редактиране

Качество на компанията Продукция Обща цена за компанията
Q1 100% 20 Gold
Q2 120% 40 Gold
Q3 140% 90 Gold
Q4 160% 190 Gold
Q5 180% 390 Gold

Продуктивност и качество на производствените компании Редактиране

Продуктивност и необходим ресурст Подаръци и оръжия Храна Билети Къща, болница

защита

За Q1 2 1 4 300
За Q2 4 2 8 600
За Q3 6 3 12 900
За Q4 8 4 16 1200
За Q5 10 5 20 1500

Успешна продуктивност на служителите Редактиране

Таблицата по - долу показва ефективността на служителите, когато те са различен брой в дадената компания.

# на служител Продуктивност
1 100%
2 96.67%
3 93.33%
4 90.00%
5 86.67%
6 83.33%
7 80.00%
8 76.67%
9 73.33%
10 70.00%
11 66.67%
12 64.67%
13 62.67%
14 60.67%
15 58.67%
16 56.67%
17 54.67%
18 52.67%
19 50.67%
20 48.67%
21 46.67%
22 45.33%
23 44.00%
24 42.67%
25 41.33%
26 40.00%
27 38.67%
28 37.33%
29 36.00%
30 34.67%
31+ 33.33%