FANDOM


Какво е да си Конгресмен?Редактиране

В България ние бихме го написали депутат, а не конгресмен.

Конгреса е основния законодателен орган в е-Сим. Ставането на член на конгреса е една от основните стъпки във всеки политически живот.

Този, който е в конгреса има право да пуска и да гласува закони засягащи страната.

Кой може да влезе в Конгреса?Редактиране

Всеки партиен играч може да се кандидатира за депутат.

Кой избира хората, които ще идат в Конгреса?Редактиране

Населението на дадената страна гласува за хората, които искат да пратят в конгерса.

Кога се провеждат изборите за Депутат?Редактиране

Всеки месец на 25 число се гласува за депутатите, които ще бъдат един месец в Конгреса.

Какво печеля ако съм в Конгреса?Редактиране

Всеки, който успее да влезе в конгреса получава:
CongressMedal
  • Достъп до закони засягащи страната.
  • 5 злато за конгресменския медал.